cenník

 

Cena preparátorských služieb sa stanoví osobne dohodou medzi zákazníkom a zodpovedným pracovníkom zoopreparatória, v závislosti na tvare a konečnej úprave preparátu, času dodania a na základe kvality zákazníkom dodaného materiálu - súčasti živočícha určeného na preparáciu.